El consell escolar és un òrgan consultiu dels centres concertats amb representació de tota la comunitat educativa (pares i mares, alumnes, professors i personal d’aministració i serveis. El 50 % dels representants es renovan cada 2 anys.

Aquestes són les dates més importants del procés de renovació:

  • 26/10/2021 Constitució Junta Electoral.
  • 27/10/2021 Publicació del cens electoral dels pares a la recepció del centre.
  • 04/11/2021 a les 12.00 hores data límit de presentació de candidatures.
  • 29/11/2021 entre les 16:30 i les 19:30 h.